Vara källkritisk

Att inte alltid lita på vad du läser eller vad andra berättar för dig handlar om att vara källkritisk. Det är förstås svårt att jämt vara misstänksam men i många sammanhang är det mycket viktigt. Ta alltså för vana att kontrollera att det du läst, sett eller hört är trovärdigt och relevant.

Att låna om källkritik

 1. Viralgranskarens handbok

  Undertitel: källkritik och självförsvar på nätet
  Av: Larsson, Åsa
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2018
  Klassifikation: Informationsteknik (IT)
  Finns som: Bok
Visa fler titlar...

Klassisk källkritik

Källkritik är alltså en metod för att bedöma källors trovärdighet. Källkritiken utvecklades från början inom historievetenskapen och omfattar fyra kriterier: äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet.

Torsten Thurén beskriver i sin bok Källkritik från 2013 de fyra kriterierna ungefär så här:

 1. Äkthet innebär att källan ska vara det den utger sig för att vara.
 2. Tidssamband betyder att ju längre tid som har gått mellan en händelse och källans berättelse om denna händelse, desto större skäl finns det att tvivla på källan.
 3. Oberoende handlar om att källan ska vara självständig, inte vara exempelvis en avskrift eller ett referat av en annan källa. Vittnen ska inte ha varit utsatta för påverkan.
 4. Tendensfrihet innebär att källan inte ska ge en falsk bild av verkligheten utifrån ett personligt, ekonomiskt, politiskt eller annat intresse.

Länktips om källkritik

Det finns många sajter med utmärkta tips på vilka frågor du bör ställa dig när du ska vara källkritisk, till exempel:

I IIS:s dokument Källkritik på Internet kan du fördjupa dig ordentligt i ämnet.

En sak att se upp med är så kallade internet- eller nättroll. Dessa troll är oftast anonyma och deras uttalanden brukar vara oseriösa och skarpa. Ibland verkar de för propaganda- eller trollfabriker som ägnar sig åt att sprida desinformation. Tidningen Metro gör Viralgranskaren. Uppgiften för Viralgranskaren är att analysera nyheter och internetfenomen som sprids genom sociala medier. Metro står även bakom Lilla Viralgranskaren för yngre barn och tonåringar.

Utbildningsradions (UR:s) serie Källkritik bygger på hur journalisterna på Viralgranskaren arbetar. Titta gärna på seriens fyra avsnitt som finns på den här sidan.