Tillgängliga medier

På den här sidan informerar skolbiblioteket om tillgängliga medier och vad som krävs för att kunna använda dem.Tillgängliga medier är till för dig som har en läsnedsättning. Exempel på tillgängliga medier är:

  • lättlästa texter
  • talböcker
  • taltidningar
  • punktskrift
  • e-textböcker
  • taktila bilder och bilderböcker

Det är Myndigheten för tillgängliga medier, som på den här sajten förkortas MTM, som har ansvar för att göra och erbjuda tillgängliga medier. De tillgängliga medierna är sökbara via Legimus.se och sökfältet till den här sajten.

Läs mer om MTM genom följande länkar:

Om MTM:s verksamhet och organisation

Produkter och tjänster från MTM

Om tillgängliga medier och skolbibliotek

Skolbiblioteket förmedlar tillgängliga medier. Det har ett så kallat talbokstillsånd från Regeringen som gör det möjligt att till exempel registrera dig som har en läsnedsättning hos MTM för att du ska kunna använda Legimus.se och tjänsten Egen nedladdning.

Legimus.se och Egen nedladdning kräver personliga konton. Du får ett eget konto genom skolbiblioteket. Om du är under 18 år behöver vi din vårdnadshavares tillstånd. Avtal finns längre ned på sidan.

Du behöver också ladda ned appen Legimus till din mobiltelefon eller surfplatta. Följ den här länken för att ta reda på mer om hur du använder Egen nedladdning via Legimus-appen:

Information om appen Legimus

Du kan också titta direkt på instruktionsfilmerna som finns utlagda på sidan Appen Legimus.

Inlästa läromedel

Inlästa läromedel tillhör också tillgängliga medier. Din skola erbjuder inlästa läromedel genom avtal med ILT Inläsningstjänst. Inloggning till tjänsten får du av din skola.

Mer om talböcker

Avtal för Legimus

Avtal för dig som är över 18 år

Avtal för dig som är under 18 år

Avtal på olika språk