Lugnetgymnasiets bibliotek

Välkommen till Lugnetgymnasiets bibliotek! Vi finns mitt i skolan, i ljusa och rymliga lokaler.Hit kommer du när du vill arbeta i en lugn miljö, låna böcker eller få hjälp med att hitta information. Här finns studieplatser, studieceller samt ett grupprum till ditt förfogande.

Låna böcker
I biblioteket hittar du skönlitteratur och facklitteratur. Via självbetjäningsapparaten kan du, med hjälp av ditt gröna kort, både låna och återlämna böcker. Nya böcker exponeras på snurror och bokbord och på vår lilla BookTok-avdelning finns titlarna som trendar just nu. Kom gärna med egna inköpsförslag!

Informationssökning och källkritik
Skolbibliotekarien svarar på dina frågor och hjälper dig till rätta. I början av åk 1 kommer alla klasser till biblioteket för en introduktion och rundvandring och i samband med större fördjupningsuppgifter går skolbibliotekarien ut i klasserna och pratar om informationssökning, källkritik och sökkritik.

Legimus
Om du har en läsnedsättning har du rätt att lyssna på böcker via Legimus. Prata först med din svensklärare och kontakta sedan skolbibliotekarien, som registrerar dig som Legimus-låntagare.

Öppettider
Biblioteket är öppet och bemannat 08.00 – 15.30 alla skoldagar.

Välkommen!

Kontakta Lugnetgymnasiet

Adress: Lugnetvägen 3 791 36 Falun

Nytt på Lugnetgymnasiets bibliotek

Visa fler titlar...