Om vad som finns

Skolbiblioteket saknar en bok som jag vill låna. Hur gör jag då?

Kontakta skolbiblioteksansvarig.

Jag har svårt för att läsa och skriva. Vad kan skolbiblioteket erbjuda mig?

Det finns böcker på olika nivåer, till exempel lättlästa, och det finns böcker att lyssna på. Skolbiblioteket hjälper dig med Legimus om du har en läsnedsättning. Om du är under 18 år krävs din vårdnadshavares tillstånd.

Jag talar ett annat förstaspråk än svenska. Vad kan jag låna i skolbiblioteket?

Skolbiblioteket har böcker på flera språk. Tala med personalen om ditt förstaspråk saknas.

Kan jag kopiera skolbibliotekets böcker?

Gränsen för att kopiera ur en bok är 15 sidor. På gymnasiet kan du använda ditt gröna kort för att kopiera. I grundskolan måste du be personal om hjälp.

Hittade du inte svaret på din fråga?

Skriv eller ring till ditt skolbibliotek.