Söka information

Skolbiblioteket och världen utanför rymmer kunskap som går att söka fram på olika sätt. Vår utgångspunkt när vi hjälper dig med dina sökningar är det som finns närmast dig, alltså i skolbiblioteket och på webben. För att själv söka bland skolbibliotekets böcker, filmer, ljud- och talböcker samt e-tjänster använder du den här sajten.

Att googla är idag synonymt med att söka information. Vi tänker i första hand på att all information finns på internet men det stämmer förstås inte. Du kan också använda tryckta böcker och artiklar, intervjuer, enkäter och observationer. Din aktuella uppgift eller fråga avgör vilken källa som blir bäst.

Det är viktigt att du inte alltid nöjer dig med de första träffarna i sökmaskiner som Google utan anstränger dig för att hitta fler alternativ. Bland annat med detta kan skolbiblioteket hjälpa dig.

Ett gott råd innan du börjar söka information är att du börjar hos dig själv genom att skriva ned vad du redan vet om ditt ämne. Om du inte vet särskilt mycket om ämnet kan du slå i uppslagsverk i bokform eller på nätet. Sedan jämför du med vad andra källor berättar.

I en bok eller artikel

Skolbiblioteket har faktaböcker i många olika ämnen och på olika nivåer. Ibland kan det vara svårt att ta till sig vad som står i en bok eller så kanske du inte hinner eftersom tiden är för kort. En bra regel är att läsa bokens sammanfattning, om det finns en sådan. Annars kan du ta hjälp av den innehållsförteckning eller det register med viktiga uppslagsord som brukar finnas.

En bra teknik för att bedöma om en bok är rätt för ditt skolarbete är att skumläsa den, det vill säga läs inte varje ord utan läs istället snabbt igenom texten för att uppfatta innehållet. Skumläsning går att öva upp och sparar mycket tid.

Artiklar i tidningar och tidskrifter är också utmärkta källor till information. De går ofta att få tag på snabbt och innehåller aktuella ämnen. Dessutom är artiklar kortare än många böcker.  

Via den synliga webben

Internet förändras ständigt och består av olika delar. Den synliga webben är ett begrepp som används för att beskriva den del som går att söka upp med hjälp av traditionella sökmaskiner, till exempel Google eller Bing. Det handlar om fri information på sajter från företag, myndigheter, privatpersoner med mera.

Informationsmängden på nätet är enorm. Ändå ger traditionella sökmaskiner bara träff på en liten del av allt som finns där. Ännu större är nämligen den osynliga webben och den indexeras inte av sökmaskinernas så kallade robotar eller spindlar.

Fotografi på del av tangentbord.
Fotograf: Marcie Casas.

Via den osynliga webben

Den osynliga webben kallas ibland också för den djupa. Denna del innehåller information i olika e-tjänster och är därför dold för vanliga sökmaskiner.

Din skola och ditt skolbibliotek betalar för flera e-tjänster som hör till den osynliga webben. Dessa kräver inloggning innan du kan läsa innehållet. Innehållet är ofta av god kvalitet och passar väl för skolarbete.

Länktips

Om du är elev och känner att du vill fördjupa i informationssökning kan du prata med skolbibliotekets personal, dina lärare eller surfa till exempelvis Statens medieråds eller Skolverkets webbplatser.

Till stöd för främst pedagoger finns exempelvis Skolverkets Lärportalen med moduler för Digitalisering och Statens medieråds sajt MIK för mig.