Hjälp från skolbiblioteket

Varmt välkommen till oss med dina frågor.

Vad gör bibliotekspersonalen på din skola?

Skolbibliotekets verksamhet utgår från skolans läroplan. Vi bland personalen är experter på böcker och material för skolarbetet. Ofta samarbetar vi med dina lärare i olika ämnen, kurser och projekt. Vi ger råd och stöd kring informationssökning och källkritik, håller i boksamtal samt föreläsningar om litteratur.

Skolbiblioteket ser till att det hela tiden finns nya böcker för dig att läsa. Alla skolbibliotek i Falun samarbetar vilket innebär att du också kan få låna böcker från andra skolor.

Du är alltid välkommen till oss med frågor. Dina frågor behöver inte alltid vara kopplade till skolan. Kanske du även söker något att läsa på din fritid?

Fotografi på elev som ska klättra uppför en biblioteksstege.
Fotograf: Ulf Palm.

Boka tid

Om du vill får du gärna kontakta ditt skolbibliotek för att få en särskild tid för handledning i skolarbetet. Det går bra att fråga direkt, mejla eller ringa för att boka tid. Ange gärna vad ditt skolarbete handlar om och vad du behöver hjälp med. Tänk också på att ta kontakt i god tid innan skolarbetet ska vara klart.

Gymnasiearbetet

I samband med gymnasiearbetet är det vanligt att det behövs extra stöd för hitta och bedöma material. Gymnasiebiblioteket hjälper givetvis till med detta.

Talböcker

Ditt skolbibliotek kan ge dig som har någon form av läsnedsättning ett konto till Legimus för talböcker från Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). Om du är under 18 år behöver vi din vårdnadshavares tillstånd för att registrera dig som talbokslåntagare. Genom tjänsten Egen nedladdning kan du själv ladda ner talböcker till mobiltelefon, dator eller surfplatta.

Du vänder dig direkt till myndigheten om du saknar någon bok i Legimus men vi ger dig tekniksk support under skoltiden.

Avtal för Legimus

Avtal för dig som är över 18 år

Avtal för dig som är under 18 år

Avtal på olika språk

Inlästa läromedel

Falu kommun erbjuder dig inlästa läromedel och studiestöd på modersmål genom avtal med ILT Inläsningstjänst. Du får en personlig inloggning av din skola för att nå innehållet på sajten vars medier också är sökbara via sökfältet på den här webbsidan.

Fjärrlån

När något skolbibliotek inte har den bok eller artikel som du söker kan vi behöva göra ett så kallat fjärrlån åt dig. Fjärrlån betyder att material lånas in från andra bibliotek i landet. Skolbibliotekspersonalen avgör om ett fjärrlån ska genomföras eller inte. Ibland kan det finnas en bok eller artikel i skolbiblioteket som passar lika bra.