Hjälp från skolbiblioteket

Varmt välkommen till oss med dina frågor.

Vad gör bibliotekspersonalen på din skola?

Skolbibliotekets verksamhet utgår från skolans läroplan. Skolbibliotekarierna ger råd och stöd i digitala kompetenser (MIK) informationssökning och källkritik, samarbetar med lärare och arbetar läsfrämjande. 

Du är alltid välkommen till oss med frågor. Vad vill du läsa?

Fotografi på elev som ska klättra uppför en biblioteksstege.
Fotograf: Ulf Palm.

Boka tid

Om du vill får du gärna kontakta ditt skolbibliotek för att få en särskild tid för handledning i skolarbetet. Det går bra att fråga direkt eller maila för att boka tid. Ange gärna vad ditt skolarbete handlar om och vad du behöver hjälp med. Tänk också på att ta kontakt i god tid innan skolarbetet ska vara klart.

Gymnasiearbetet

I samband med gymnasiearbetet är det vanligt att det behövs extra stöd för hitta och bedöma material. Gymnasiebiblioteket hjälper givetvis till med detta.

Talböcker

Ditt skolbibliotek kan ge dig som har någon form av läsnedsättning ett konto till Legimus för talböcker från Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). Om du är under 18 år behöver vi din vårdnadshavares tillstånd för att registrera dig som talbokslåntagare. 

Avtal för Legimus

Avtal för dig som är över 18 år

Avtal för dig som är under 18 år

Avtal på olika språk

Inlästa läromedel

Falu kommun erbjuder dig inlästa läromedel och studiestöd på modersmål genom avtal med ILT Inläsningstjänst. Du får en personlig inloggning av din skola för att nå innehållet på sajten vars medier också är sökbara via sökfältet på den här webbsidan.