Hänvisa till källor

Här får du tips på hur du bör göra för att hänvisa till olika källor och skriva referenser.

Fotografi på gamla böcker.
Fotograf: Ulf Palm.

r du gör ett skolarbete, kanske skriver en rapport eller uppsats, måste du tydligt visa när du använder dig av någon annans idéer eller tankar. Du ska alltså då göra en källhänvisning annars finns det risk för att du beskylls för fusk genom att du använder andras arbete som ditt eget.

Källhänvisningar styrker dessutom dina egna idéer och tankar på ett bra sätt. Det är även till stor hjälp med tydliga källhänvisningar för läsaren av ditt skolarbete. Olika skolor och pedagoger använder olika sätt att hänvisa till källor. Ta reda på vad som gäller för dig. Bland de vanligaste sätten finns Harvard och Oxford.

I slutet av ditt skolarbete ska ofta en källförteckning med referenser finnas. Det är helt enkelt en alfabetisk lista med källorna du använt dig av.

På Umeå universitetsbiblioteks webbplats finns utmärkt hjälp kring hur du kan hänvisa och referera till olika källor enligt till exempel Harvard- och Oxford-systemen:

På Karolinska Institutets (KI:s) webbsida hittar du en guide för referenssystemen APA och Vancouver.

Använd webbsidan NE som källa för hjälp med att hänvisa till artiklar från Ne.se.

Upphovsrätt

Upphovsrätt eller copyright ger till exempel författare, musiker och konstnärer rätt att bestämma över hur deras verk får användas och spridas. Att bryta mot upphovsrätten är inte tillåtet.

Om du hittar en bild på nätet som du är osäker på om du får använda fritt ska du alltid kontakta upphovsmannen. Via Creative Commons (CC) kan du hitta olika fria bilder. Det framgår tydligt av CC:s licenssystem vad du får göra med en särskild bild