E-tjänster

Här beskriver vi kort vilka e-tjänster din skola kan erbjuda. Många av dem är sökbara samtidigt på den här sajten. För att nå Innehållet klickar du på länken till e-tjänsten och loggar in med din datoranvändare. Du kan nå innehållet både i skolans nätverksmiljö och hemifrån.

Uppfällda laptops på ett bord.

Alex Online - e-tjänst för grundskolan  och gymnasiet

Artikelsök - e-tjänst för gymnasiet

Inläsningstjänst - e-tjänst för grundskolan och gymnasiet

Litteraturbanken

  • Litteraturbanken tillgängliggör svensk skönlitteratur och andra texter av vikt för vår förståelse av det litterära kulturarvet.

Legimus - e-tjänst för grundskolan och gymnasiet

  • MTM:s talböcker är samlade i Legimus som du får tillgång till via skolbiblioteket.

Ne.se - e-tjänst för gymnasiet

Världens bibliotek

  • Världens bibliotek erbjuder e-böcker och ljudböcker på andra språk än svenska. Det finns e-böcker och ljudböcker på de stora migrantspråken som talas i Skandinavien.