E-tjänster

Här beskriver vi kort vilka e-tjänster din skola kan erbjuda. Många av dem är sökbara samtidigt på den här sajten. För att nå Innehållet klickar du på länken till e-tjänsten och loggar in med din datoranvändare. Du kan nå innehållet både i skolans nätverksmiljö och hemifrån.

Alex Online - e-tjänst för grundskolan  och gymnasiet

Alex Online är ett lexikon från Forlex AB om författare och litterära epoker.

Artikelsök - e-tjänst för gymnasiet

Artikelsök innehåller artiklar som går att läsa direkt på skärmen eller kan beställas hem av din gymnasiebibliotekarie.

Inläsningstjänst - e-tjänst för grundskolan och gymnasiet

I ILT Inläsningstjänsts bibliotek hittar du inlästa läromedel och studiestöd på modersmål.

Litteraturbanken

Litteraturbanken tillgängliggör svensk skönlitteratur och andra texter av vikt för vår förståelse av det litterära kulturarvet.

Legimus - e-tjänst för grundskolan och gymnasiet

MTM:s talböcker är samlade i Legimus som du får tillgång till via skolbiblioteket.

Ne.se - e-tjänst för gymnasiet

Ne.se är ett svenskt uppslagsverk som också omfattar ordböcker, fakta om länder och religioner samt Utbildningsradions (UR:s) produktion.

Världens bibliotek

Världens bibliotek erbjuder e-böcker och ljudböcker på andra språk än svenska. Det finns e-böcker och ljudböcker på de stora migrantspråken som talas i Skandinavien.