E-tjänster

Här beskriver vi kort vilka e-tjänster din skola kan erbjuda. Många av dem är sökbara samtidigt på den här sajten. För att nå Innehållet klickar du på länken till e-tjänsten och loggar in med din datoranvändare. Du kan nå innehållet både i skolans nätverksmiljö och hemifrån.

Fotografi på alfapetordet database.
Fotograf: Christophe Benoit.

Ne.se - e-tjänst för gymnasiet

Ne.se är ett svenskt uppslagsverk som också omfattar ordböcker, fakta om länder och religioner samt Utbildningsradions (UR:s) produktion.

Artikelsök - e-tjänst för gymnasiet

Artikelsök innehåller artiklar som går att läsa direkt på skärmen eller kan beställas hem av din gymnasiebibliotekarie.

InterPressService - e-tjänst för gymnasiet

InterPressService (IPS) beskriver med hjälp av lokala journalister utvecklingen i världen.

Alex Online - e-tjänst för grundskolan och gymnasiet

Alex Online är ett lexikon från Forlex AB om författare och litterära epoker.

Inläsningstjänst - e-tjänst för grundskolan och gymnasiet

I ILT Inläsningstjänsts bibliotek hittar du inlästa läromedel och studiestöd på modersmål.

Legimus - e-tjänst för grundskolan och gymnasiet

MTM:s talböcker är samlade i Legimus som du får tillgång till via skolbiblioteket.